• יום ב', יום ג', יום ד', יום ה', יום ו', יום א'

  2 שע'

  350 שקלים חדשים

 • יום ב', יום ג', יום ד', יום ה', יום ו', יום א'

  2 שע'

  500 שקלים חדשים

 • יום ב', יום ג', יום ד', יום ה', יום ו', יום א'

  2 שע'

  750 שקלים חדשים