top of page
Potter Making Bowl

שובר פתוח לסדנת אובניים

‏450 ₪סדנת אובניים במתנה
שעתיים קסומות, בסטודיו לקרמיקה שופע חומרים ומלא בהשראה.
בחרו סכום, וכתבו ברכה אישית כדי להפוך את המתנה הזו לשלך

450₪ - ליחיד
700₪- לזוג
980₪ - לשלושה משתתפים
...
סדנת אובניים במתנה שעתיים קסומות, בסטודיו לקרמיקה שופע חומרים ומלא בהשראה. בחרו סכום, וכתבו ברכה אישית כדי להפוך את המתנה הזו לשלך 450₪ - ליחיד 700₪- לזוג 980₪ - לשלושה משתתפים

‏450 ₪
‏700 ₪
‏980 ₪

כל המוצרים

bottom of page