top of page
Potter Making Bowl

שובר פתוח לסדנת אובניים

‏380 ₪סדנת אובניים במתנה
שעתיים קסומות, בסטודיו לקרמיקה שופע חומרים ומלא בהשראה.
בחרו סכום, וכתבו ברכה אישית כדי להפוך את המתנה הזו לשלך

380₪ - ליחיד
580₪- לזוג
850₪ - לשלושה משתתפים
...
סדנת אובניים במתנה שעתיים קסומות, בסטודיו לקרמיקה שופע חומרים ומלא בהשראה. בחרו סכום, וכתבו ברכה אישית כדי להפוך את המתנה הזו לשלך 380₪ - ליחיד 580₪- לזוג 850₪ - לשלושה משתתפים

‏380 ₪
‏580 ₪
‏850 ₪

כל המוצרים

bottom of page